Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Op deze website kunt u informatie vinden over onze familievereniging. Onze gemeenschappelijke voorvader Willem Willems de Oude (ca. 1552 - ca. 1635) was eigenerfd boer op Nijdamstra State, één van de grotere boerderijen tussen Grou en Jirnsum. In de Middeleeuwen werd hier de gevaarlijke Middelzee met een dam afgesloten. Deze kreeg de naam ‘Nije Daam” (nieuwe dam) en daarvan is de naam Nijdam afgeleid.

 

Op 12 februari 2018 is het 70 jaar geleden dat de Nijdamstra Stichting werd opgericht!
Om dat te vieren organiseert het bestuur een nieuwe familiedag, in de nabije omgeving van Nijdamstra State.

Het programma omvat lezingen over de regionale historie en de nazaten (familietakken) van Willem Willems de Oude. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor onderling contact en gezellig samenzijn, plus een korte excursie naar de stamboerderij.

Als datum is vastgesteld ZATERDAG 21 APRIL 2018.

Klik hier om het programma te bekijken en u aan te melden.

 

 

Laatste update: 14-3-2018