Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Wijnia’s van WommelsWie waren Jan Gabes en Gabe Jans? Over voorouders van Kingma’s, Radersma’s, Van der Schaafs en Wijnia’s van Littenseradiel 

Eerder gepubliceerd in Klaaikluten 2001/2:10-15 en 2001/3:27 

Auteur Jelle Miedema


Klik op onderstaande link om het document te downloaden:

 Wijnia’s van Wommels

 

Relaties waaruit zowel Nijdam als Wynia nazaten zijn ontstaan

Relaties waaruit zowel Nijdam als Wynia nazaten zijn ontstaan. De 'naamkeuze' dan wel vermelding was divers in die jaren.

Klik op onderstaande link om het document te downloaden.

Relaties-Nijdam-Wynia