Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Bestuur

Han Nijdam

voorzitter

Harry Nijdam

secretaris

Theunis Nijdam

penningmeester

Geert van der Velde

bestandsbeheer

Knillis Nijdam

website

Lonneke Doornbos-Nijdam

algemeen

 Symen A. Schoustra 

algemeen